sanjesh.org

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تمديد پذيرش و سري چهارم رشته‌هاي تحصيلي جديد براي مرحله پذيرش دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و غيرانتفاعي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398

 پيرو اطلاعيه‌ مورخ 98/09/05، بدين‌وسيله به اطلاع علاقه مندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دوره­ هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ســال 1398 (اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) مي‌رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/10/30) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه حداكثر تا روز سه‌شنبه مورخ 98/11/15 نيز بتوانند با مراجعه به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

لذا داوطلبان واجد شرايط به منظور اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي و مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي‌توانند جداول حاوي اطلاعات رشته‌ محلهاي جديد مندرج در ذيل اين اطلاعيه و اطلاعيه‌هاي مورخ 98/09/05، 98/09/30 و 98/10/21  را مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك مورد نياز (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ 98/09/05) تا تاريخ فوق و با مراجعه به مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

 

دریافت فایل رشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور