sanjesh.org

بازديد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از سازمان سنجش اموزش کشور

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در سازمان سنجش از نزدیک در جریان مراحل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد قرار گرفتند.

دکتر غلامی در بازدید از بخشهای مختلف با مدیران و کارکنان سازمان گفتگو، و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران بر حساسیت و راهبردی بودن ماموریت های اصلی سازمان سنجش تاکید و  این سازمان را گسترده و دارای جایگاه مهمی در آموزش عالی کشور دانستند.

طی این دیدار دکتر خدایی معاون وزیر و رئیس سازمان گزارشی از عملکرد سال 1396 و نیز برنامه های آتی در سال 1397 این سازمان را ارائه نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور