sanjesh.org

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص آزمون تشريحي براي داوطلبان كدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357 (گرايش تجزيه و تحليل نمايشنامه و نمايشنامه نويسي)، 1358و 1364 در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال1396 كه منحصراً اقدام به انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسلامي نموده ویا خواهند نمود

 بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در كدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357 (گرايش تجزيه و تحليل نمايشنامه و نمايشنامه نويسي)، 1358 و 1364 در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 كه مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند و منحصراً اقدام به انتخاب كد رشته محل در سايت دانشگاه آزاد اسلامي نموده ویاخواهند نمود (به عبارتی در سايت سازمان سنجش آموزش كشور انتخاب رشته ننموده اند) مي‌رساند جهت شركت در آزمون عملي و پرينت كارت شركت در آزمون خود از تاريخ 96/4/19 لغايت 96/4/20 به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 250.000 (دويست و پنجاه هزار) ريال (معادل 25000 تومان) بابت هزينه آزمون عملي هر پروژه امتحاني به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب،  نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

تذكرات مهم: 

1- اين داوطلبان لازم است پس از پرينت كارت شركت در آزمون براي دريافت شماره صندلي و آدرس محل برگزاري آزمون تشريحي در بازه زماني فوق (از تاريخ 96/4/19 لغايت 96/4/20) در ساعتهاي 8:00 الي 12:00 یا14:00 الي 18:00 به باجه رفع نقص به نشاني: تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.

2- داوطلبان متقاضي شركت در پروژه هاي تشريحي رشته‌هاي امتحاني فوق توجه داشته باشند مندرجات موضوع اين اطلاعيه مخصوص افرادي مي‌باشد كه در زمان مقرر (زمان انتخاب رشته 96/3/21 لغايت 96/3/28) به سايت اين سازمان مراجعه ننموده و انتخاب رشته نكرده‌اند و فراهم شدن شرايط شركت در آزمون عملي و يا تشريحي منحصراً براي انتخاب رشته كنندگان رشته‌محلهاي تحصيلي کدرشته های امتحانی فوق دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد

3- داوطلبان شرکت کننده درکد رشته امتحانی 1358منحصراً می توانند  حداکثر متقاضی شرکت در 2پروزه  عملی  از بین ارتباط تصویری، تصویر سازی و نقاشی شوند و  دانشگاه   آ زاداسلامی در رشته تصویر متحرک ( انیمشن ) پذیرش  نداشته و  داوطلبان نمی توانندپروزه مذکور راانتخاب نمایند.

4- ضمناً در رشته امتحانی 1352دانشگاه آزاد اسلامی دررشته مطالعات معماری ایران پذیرش نداشته ولذا انتخاب پروزه تشریحی مطالعات فرهنگ ومعماری ایران برای این داوطلبان مقدور نمی باشد.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور