sanjesh.org

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ و نحوه پرينت كارت ورود به جلسه و همچنين زمان برگزاري آزمون عملي رشته بازيگري از كد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1396

پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 96/4/3 در پايگاه اينترنتي اين سازمان و همچنين هفته نامه خبري و اطلاع رساني روز دوشنبه مورخ 96/4/5 در خصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بورسيه، داراي شرايط خاص و برنامه زماني برگزاري آزمون تشريحي و يا پروژه عملي كدرشته‌هاي ذيربط در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1396، بدين وسيله از آن دسته داوطلباني كه در رشته بازيگري از كدرشته امتحاني 1357 مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود در موعد مقرر اقدام و حداقل يكي از كد رشته محل‌هاي تحصيلي بازيگري را انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه لازم است براي شركت در آزمون عملي با توجه به موارد به شرح ذيل اقدام نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مرحله فوق، بمنزله انصراف داوطلب از گزينش نهايي در كدرشته محل يا رشته محل‌هاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد و فرصت ديگري براي انجام اين مرحله وجود نخواهد داشت.

ضمناً شايان ذكر است آندسته از داوطلباني كه درسایت سازمان سنجش آموزش کشور درزمان مقرر مبادرت به انتخاب كد محل تحصيل از رشته بازيگري ننموده‌اند، نمی توانند براي شركت در آزمون عملي و يا دريافت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.
زمان و مكان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازيگري:
- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازيگري از كد رشته امتحاني 1357 مطابق جدول ذيل در روزهاي 28، 29 ، 30 و 96/4/31 و 1 و 96/5/2 براي آقايان و روزهاي 3، 4، 5، 6 و 96/5/7 براي خانم‌ها (به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي) به نشاني تهران، ميدان هفت تير، خيابان مفتح جنوبي، ضلع جنوبي ورزشگاه شهيد شيرودي، خيابان ورزنده، جنب تالار هنر، پلاك 13، ساختمان شماره 2 دانشكده سينما و تاتر دانشگاه هنر برگزار مي‌گردد.
توضيح: داوطلبان لازم است براي تعيين نوبت مصاحبه قبل از ساعت 8:00 صبح (از ساعت 7:30) با همراه داشتن كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و نيز پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون ارشد 96 در محل آزمون حضور داشته باشند.
جدول زمانبندي مراجعه براي آزمون عملي بازيگري به تفكيك خواهران و برادران
زمان مراجعه برادران
زمان مراجعه خواهران
روز
تاريخ
حرف اول نام خانوادگي
روز
تاريخ
حرف اول نام خانوادگي
چهارشنبه
96/4/28
از حرف «الف» تا حرف «ب»
سه شنبه
96/5/3
از حرف «الف» تا حرف «ت»
پنجشنبه
96/4/29
از حرف «پ» تا حرف «خ»
چهارشنبه
96/5/4
از حرف «ث» تا حرف «ر»
جمعه
96/4/30
از حرف «د» تا حرف «س»
پنج‌شنبه
96/5/5
از حرف «ز» تا حرف «ظ»
شنبه
96/4/31
از حرف «ش» تا حرف «غ»
جمعه
96/5/6
از حرف «ع» تا حرف «ل»
يكشنبه
96/5/1
از حرف «ف» تا حرف «مس»
شنبه
96/5/7
از حرف «م» تا حرف «ي»
دوشنبه
96/5/2
از حرف «مص» تا حرف «ي»
 
- داوطلبان لازم است براي پرينت كارت ورود به جلسه آزمون عملي رشته مذكور از روز دوشنبه مورخ 96/4/26 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند. ضمناً لازم است هزينه برگزاري آزمون عملي را قبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ 250.000 (دويست و پنجاه هزار ريال) به صورت اينترنتي كه امكان آن در پايگاه اطلاع‌رساني مذكور فراهم گرديده‌، پرداخت نموده و سپس با دريافت كد پرداخت مبلغ اينترنتي و درج اين كد به همراه اطلاعات كارت اعتباري و يا شماره پرونده و كدرهگيري در قسمت مربوط به پرينت كارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرينت كارت خود اقدام نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون منحصراً همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه، همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
آمادگي داوطلبان بايد به شرح ذيل باشد:
الف) به همراه داشتن اسناد و مدارك مربوط به سوابق بازيگري و ديگر فعاليت‌هاي تآتري (الزاماً بايد به صورت آلبوم دسته‌بندي شده ارائه گردد) . ب) آمادگي اجراي يك قطعه نمايش به صورت في‌البداهه و به انتخاب اساتيد برگزار كننده آزمون (در حين انجام مصاحبه). ج) آمادگي اجراي يك قطعه نمايش به انتخاب خود داوطلب (اين قطعه مي‌تواند از نمايش‌هاي قبلي داوطلب باشد). د) خانم‌ها لازم است كه آمادگي لازم جهت اجراي نقش«سابين» از صفحه 122-121 نمايشنامه «هراس» نوشته «پيركرني» ترجمه «محمدعلي معيري» چاپ دوم 1349 انتشارات «بنگاه ترجمه و نشر كتاب» را داشته باشند. (مطابق متن ذيل). هـ) آقايان لازم است آمادگي لازم جهت اجراي نقش «ويلي» از صفحه 202 نمايشنامه «مرگ پيله‌ور» نوشته «آرتور ميلر» و ترجمه «علي اصغر بهرام بيگي» انتشارات «رازي» چاپ 1363 را داشته باشند (مطابق متن ذيل).
متن منولوگ آزمون عملي بازيگري به تفكيك نقش خانم‌ها و آقايان
متن نمايشي مربوط به آزمون عملي كارشناسي ارشد رشته بازيگري
نقش خانم‌ها
«سابين » از صفحه 122- 121  نمايشنامه‌ي «هراس»
نوشته‌ي: پير كرني – ترجمه محمدعلي معيري- چاپ دوم 1349 – انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب
نقش آقايان
«ويلي» از صفحه 202 نمايشنامه «مرگ پيله‌ور»
نوشته‌ي: آرتور ميلر- ترجمه علي اصغر بهرام بيگي – چاپ 1363 – انتشارات رازي
سابين:
«براي پيروي از خود بايد روحي بلندتر بيابي.
من با آنچه از كف داده‌ام ترا متهم نمي‌سازم، صفاي دل و مهر دلدار از دست رفته را ترك نمي‌گويم و در اين ماجرا بازي سرنوشت را بيش از وظيفه‌ي تو موثر مي‌دانم، اما اگر بهر گرائيدن بسيرت روميان بايستي نامردمي پيشه سازم و بهر آنكه خود را همسر دلاور پيروز شناسم بايد خواهري مغلوبان بينوا را از ياد برم، قبول اين فضيلت را به ديگران واميگذارم. چرا كه در بيرون شريك پيروزي ملت نباشيم و در خانه بر سيه‌روزي خويش نناليم؟
تا گرفتار غم خويشيم و ديگران را تيمار ما نيست از چه ما را بر شادي آنان نظر باشد؟
اي بيرحم دل چرا جز اين ميخواهي، و چون بخلوت يار مي‌آيي تاج افتخار را بيرون نمي‌گذاري و آب ديده بر آب ديده‌ام نمي‌آميزي؟
مي‌بينم كه سخنان ناپسندم غيرتت را به قصد جان دردمندم برنمي‌انگيزد، و گناه فزون از اندازه‌ام خشمت را به جوش نمي‌آورد! كامي چه كامران بود كه توانست ترا ناخوش آيد، مراد خويش را از دست تو ستاند و هرچه از كف داده بود در ديگر سرا باز يابد.
اي همسر عزيز كه همه درد و نامراديم از تو است، اگر خشمت فرو نشسته بنداي رحم گوش فرا ده يا اين و يا آن را بكار بند و پس از اين همه بدبختي، بي‌تابيم را كيفر ده و رنجم را بپايان رسان.
به نام عفو يا كيفر از دست تو مرگ مي‌خواهم، خواه از راه عشق و خواه از سر داد، خونم بريزي باك نيست چه، ضربه‌ي مرگ چون از دست همسر آيد از هر راه كه باشد سخت دلنشين افتد.»
« ويلي (كه پس از شنيدن سخنان بن، قوت قلبي پيدا كرده‌است، صدايش را با لحني مطمئن بلند مي‌كند): اوه، بن، تمام لطف قضيه در همين جاس! من الان اون بيست هزار دلار رو مثل يه تيكه الماس كه تو تاريكي مي‌درخشه، سخت و محكم، مي‌بينم. اون طور مي‌بينم كه مي‌تونم برش دارم و تو دسم حس كنم. نه اينكه مثل ... يه قرار ملاقات باشه! بن، اين ديگه يه قرار ملاقات مسخره‌ي لعنتي نيس! همه‌ي چيزها رو تغيير ميده. كلي اوضاع رو بهتر مي‌كنه، براي اينكه اون پسره، بيف، خيال مي‌كنه من يه آدم هيچكاره هستم و به درد هيچي نمي‌خورم. براي همين هم هس كه دائماً با من لج مي‌كنه. ولي اون تشييع جنازه (از جايش بلند مي‌شود.) بن، اون تشييع جنازه خيلي باشكوه و آبرومند خواهدشد! همه‌ي اونهايي كه منو ميشناسن از ايالتهاي مين، ماساچوست، ورمونت، نيوهمپشاير در اين تشييع جنازه شركت مي‌كنن! همه اون آشناها با اتوموبيلهاي قديمي كه پلاكهاي جور واجور داره به نيويورك ميان! اون پسره وقتي چشمش به اون همه آدم كه براي حضور در مراسم تشييع جنازه من آمدن بيفته چشماش از حدقه در‌مياد! ميدوني چرا؟ براي اينكه اون هيچوقت نتونس باور كنه كه ... من آدم سرشناسي هستم و كلي محبوبيت دارم! بن، من تو ردايلند، نيويورك و نيوجرسي كلي دوست و آشنا دارم. بيمه منو خوب ميشناسن و بهم احترام ميگذارن. اون پسره براي يه دفعه هم تو عمرش شده، اين واقعيت رو به چشم خودش مي‌بينه. اون مي‌بينه من كي هستم! آره، من، اون پسره وقتي چنون منظره‌اي رو ببينه از تعجب شاخ در‌مياره!»
 
 
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور