sanjesh.org

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره حذف برخي از كدرشته محل‌هاي دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی و دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي – كاربردي در نیمسال دوم سال ‌تحصیلی 96- 1395

 پيرو انتشار دفترچه‌هاي راهنماي دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی و دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي - كاربردي در نیمسال دوم سال ‌تحصیلی 96- 1395 بدين وسيله به اطلاع متقاضيان پذيرش در اين مرحله پذيرش مي‌رساند بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمي - كاربردي پذيرش كدرشته محل‌هاي مندرج در جدول ذيل از رشته‌هاي تحصيلي پذيرش كننده حذف شده و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل‌ها انجام نخواهد شد. لذا داوطلبان براي ثبت‌نام در اين كدرشته محل‌ها به مراكز آموزشي ياد شده مراجعه ننمايند.

 

رديف
مقطع
نام مركز آموزش
كدرشته
نام رشته
1
كارداني
اداره كل ورزش و جوانان قزوين
13820
كارداني حرفه‌اي تربيت‌بدني ـ مربيگري پايه آمادگي جسماني
2
13825
كارداني حرفه‌اي تربيت‌بدني ـ مربيگري پايه پرورش اندام
3
13839
كارداني حرفه‌اي تربيت‌بدني ـ مربيگري پايه فوتبال
4
كارشناسي
اداره كل ورزش و جوانان قزوين
53567
كارشناسي حرفه‌اي پزشك‌يار ورزشي
5
53571
كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني ـ مربيگري آمادگي جسماني
6
53582
كارشناسي حرفه‌اي تغذيه ورزشي
7
53598
كارشناسي حرفه‌اي مديريت اماكن ورزشي
8
نـــور
53703
كارشناسي حرفه‌اي پدافند غيرعامل
9
53706
كارشناسي حرفه‌اي مديريت ايمني و حفاظت سازماني
10
53709
كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات سازماني
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور