اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كدرشته محل‌هاي جديد (سري چهارم) علاوه بر رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي مورخ 14 و 25/11/1397 مربوط به پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي برای بهمن ماه سال 1397

1397/11/29

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 14 و 97/11/25، بدين وسيله به اطلاع داوطلبان مي‌رساند با توجه اعلام دفتر گسترش آموزش عالي درخصوص كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته‌محلهاي اعلام شده در اطلاعيه‌هاي پذيرش فوق‌الذكر، متقاضيان مي‌توانند ضمن مراجعه به جداول مندرج در بندهاي (الف و ب) اين اطلاعيه، در صورت تمايل و با توجه به مفاد مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق با همراه داشتن مدارك لازم در زمان مقرر (تا تاريخ 97/11/30) به مراكز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

 دریافت فایل سری چهارم اصلاحات و جداول رشته محلهاي جديد كارشناسي دانشگاه جامع علمي - كاربردي مرحله دوم تمديد پذيرش - بهمن ماه 97 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور