اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته‌ محل‌هاي جدید (سري دوم) برای مرحله تمديد پذيرش دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و غيرانتفاعي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398

1398/09/30

 پیرو انتشار اطلاعيه مورخ 98/09/05 درخصوص مرحله تمديد پذيرش رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان واجد شرايط علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌های تحصیلی این مرحله مي‌رساند با توجه به اعلام برخي رشته‌های جدید علاوه بر رشته‌های موجود در اطلاعیه مورخ 98/09/05 از سوی دانشگاه فني و حرفه‌اي و برخی از موسسات آموزش عالی مربوط در مرحله تمديد پذيرش «به شرح ذيل اين اطلاعيه»، علاقمندان مي‌توانند براساس جداول حاوي اطلاعات رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه فوق‌الذكر و مندرجات اين اطلاعيه و همچنين شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور مندرج در سايت اين سازمان، ضمن مشخص نمودن رشته و موسسه آموزش عالي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعلام شده (در اطلاعيه مورخ 98/09/05)، حداكثر تا تاريخ 98/10/30 به موسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

ضمناً به اطلاع داوطلباني كه قبلا براساس اطلاعيه مورخ 98/09/05 در يكي از رشته‌محلهاي اعلام شده در موسسات آموزش عالي ثبت‌نام مشروط نموده‌اند، مي‌رساند در صورتي كه متقاضي ثبت‌نام در يكي از كدرشته‌محلهاي جديد اعلام شده در اين اطلاعيه مي‌باشند، مي‌بايست با مراجعه به موسسه‌اي كه قبلاً در آن ثبت‌نام نموده‌اند، نسبت به انصراف از ثبت‌نام اقدام نموده و پرينتي از تقاضانامه ثبت‌نامي را از آن موسسه قبلي دريافت كنند و به موسسه جديد تحويل نمايند.

دریافت فایل جداول سری دوم رشته محلهای جدید عالوه بر رشتههای مندرج در اطالعیه مورخ 98/09/05 مرحله تمدید پذیرش دوره های كارداني نظام جدید فني و حرفهای سال 1398 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور