اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات و اعلام رشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1396

1396/05/08

بدين وسيله به اطلاع كليه شركت­كنندگان آزمون دوره‌هاي كارداني نظام­جديد‌ (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1396مي­رساند كه اصلاحات و هم‌چنين كدرشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي موجود در دفترچه راهنماي آزمون مذكور بعد از انتشار دفترچه راهنما به شرح ذيل به اين سازمان واصل گرديده است. لذا كليه داوطلبان (اعم از داوطلباني كه در رشته پذيرش با آزمون و يا در رشته‌هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي ثبت­نام كرده‌اند) در صورت تمايل با توجه به رشته ‌امتحاني كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند، مي‌توانند ضمن مطالعه دفترچه راهنماي شركت در آزمون و همچنين توجه به نكات و مندرجات اين اطلاعيه از تاریخ 96/5/10 لغایت 96/5/13 (همزمان با پرينت كارت آزمون) با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به اصلاح­ كدرشته ‌محلهاي انتخابي در قسمت ويرايش اطلاعات كارت اقدام نمايند.

 
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور