اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درخصوص مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان، اعلام رشته‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397، و همچنين ايجاد امكان ثبت‌نام جديد براي متقاضياني كه در موعد مقرر موفق به ثبت‌نام در اين آزمون نشده‌اند

1397/03/27

 پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 22 و 97/02/29 و 97/03/03 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دوره‌هاي‌ كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 كه در زمان مقرر (از تاريخ 97/02/23 لغايت 97/03/03) در آزمون مزبور ثبت‌نام نموده‌اند مي‌رساند كه اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از روز دوشنبه 97/03/28 لغايت روز شنبه 97/04/02 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما، اصلاحات مندرج در اطلاعیه مورخ 97/02/29 و اصلاحات ذيل، نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات و يا رشته‌هاي انتخابي اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه اين دسته از متقاضيان در بازه زماني فوق (97/03/28 لغايت 97/04/02) نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

 

دریافت فایل اطلاعيه اصلاحيات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 1397 (مورخ 97/03/27) فرمت PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور