اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اصلاح کد ضريب و ضرايب دروس امتحاني رشته گرایش «دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی» از مجموعه امتحانی «1208-رياضي» در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال1400

1399/12/20

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبتنام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 در تاريخ 99/09/16، به اطلاع ثبت‌نامکنندگان مجموعه امتحانی «1208-ریاضی» می‌رساند کد ضريب و ضرايب دروس امتحاني رشتهگرایش «دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی» از مجموعه امتحانی «1208-ریاضی» (مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنمای ثبتنام) مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصلاح میشود.

1208- رياضي

رشته

گرايش

كد ضريب

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

 

6) دکتری پیوسته ریاضی

4) ریاضی کاربردی

2

2

3

3

0

4

0

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور