برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

1395/09/30
عنوان تاریخ
ثبت نام از چهارشنبه 95/10/1 تا سه شنبه 95/10/7
برگزاري آزمون
پنج‌شنبه 96/2/7 و جمعه 96/2/8
انتشار کارنامه اوليه  متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته  متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتيجه نهايي   متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهايي   متعاقبا اعلام خواهد شد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور