برنامه زمانی آزمون دکتری سال 1396

1395/09/30
عنوان تاریخ
ثبت نام
از سه‌شنبه 95/9/16 تا دوشنبه95/9/22
برگزاري آزمون
جمعه 95/12/6
انتشار کارنامه اوليه  متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته  متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه معرفی شدگان به مصاحبه  متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتيجه نهايي   متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهايي   متعاقبا اعلام خواهد شد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور