تاریخ‌ های ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در سال 1400

1399/11/12

 

نام آزمون

تاريخ برگزاري

تاریخ ثبت نام

دكتري (Ph.D)

جمعه 99/12/15

یکشنبه 99/09/02 تا یکشنبه 99/09/09

كارشناسي ارشد ناپيوسته

چهارشنبه 1400/03/05، پنجشنبه 1400/03/06 و جمعه 1400/03/07

یکشنبه 99/09/16 تا یکشنبه 99/09/23

سراسري

چهارشنبه 09-04-1400، پنجشنبه 10-04-1400، جمعه 11-04-1400، شنبه 12-04-1400

یکشنبه 99/11/12 تا شنبه 99/11/18

کاردانی به كارشناسي ناپيوسته

جمعه 22-05-1400                                 یکشنبه 23-03-1400 تا

                                                          یکشنبه 30-03-1400

کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی)

جمعه 22-05-1400                                 یکشنبه 30-03-1400 تا

                                                          یکشنبه 06-04-1400

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور