خدمت 18081838100

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: معرفی داوطلبان واجدین شرایط ویژه به دانشگاه ها برای ثبت نام شناسه خدمت: 18081838100
نوع خدمت:
شرح خدمت: ارائه خدمات در راستای اجرای مصوبات مربوط به سهمیه جانبازان روشندل، جانبازان قطع نخاع، قهرمانان ورزشی و المپیادهای دانش آموزی
مدارک مورد نیاز: - برای قهرمانان ورزشی احکام قهرمانی و تاییدیه مدارک توسط وزارت علوم
- لیست دارندگان مدال های المپیادهای دانش آموزی از طرف باشگاه دانش پژوهان جوان
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت حداكثر يك هفته تا ده روز
ساعات ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری مراجعه حضوري ندارد از طريق مكاتبه ارگانها انجام مي‌شود .
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور