خدمت 18081836000

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: رسیدگی به درخواست و اعتراضات آزمون های مختلف شناسه خدمت: 18081836000
نوع خدمت:
شرح خدمت: بررسي درخواست داوطلبان و رسيدگي به امور مربوط به صدورگواهي و كارنامه آزمون ،اعتراض به نتايج آزمون داوطلب ، شرايط و ضوابط آزمون و انجام خدمات پاسخگويي ازطريق تلفن، مكاتبه، مراجعه حضوري، اينترنتي
مدارک مورد نیاز: درخواست داوطلب
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت حسب نوع درخواست از يك تا پانزده روز كاري
ساعات ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری به تعداد درخواست داوطلب
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت

 

 

دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور