خدمت 18041835110

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: نظارت بر برگزاری آزمون های اختصاصی دانشگاه ها شناسه خدمت: 18041835110
نوع خدمت:
شرح خدمت: اعمال نظارت بر اجرای آزمون های دانشگاه های دارای مجوز برگزاری آزمون اختصاصی به منظور حفاظت و صیانت از برگزاری آزمون
مدارک مورد نیاز: مجوز برگزاری آزمون اختصاصی
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت یک روز
ساعات ارائه خدمت ساعت برگزاری آزمون
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور