خدمت 18081835108

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: انتخاب رشته داوطلبان ورود به آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835108
نوع خدمت:
شرح خدمت: ارائه خدمات انتخاب رشته به کلیه داوطلبان آزمون های علمی، رقابتی، استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و یا انتخاب رشته داوطلبان گزینش های مختلف با آزمون و بدون آزمون و تعیین صلاحیت علمی با شرایط و ضوابط مربوطه
مدارک مورد نیاز: تکميل فرم ها و ارسال مدارک به صورت الکترونيکي
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت 10 دقیقه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور