خدمت 18081835106

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: سنجش و گزینش علمی متقاضیان آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835106
نوع خدمت:
شرح خدمت: سنجش علمی داوطلبان حسب نمره ازمون و گزینش انان حسب ضوابط تعیین شده
مدارک مورد نیاز: پاسخنامه داوطلبان و دستورالعمل‌هاي گزينش دانشجو
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت از زمان تحويل پاسخنامه تا زمان تعیین شده برای اعلام نتايج نهايي
ساعات ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور