خدمت 18081835104

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: طراحی و ساخت آزمون های استاندارد در آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835104
نوع خدمت:
شرح خدمت: این سرویس به منظور تهيه سؤالات مناسب و کارآمد از طراحان مختلف در سراسر ايران ، ويراستاري و داوري سؤالات و ايجاد يک بانک سؤال متمرکز و در نهايت طراحی و ساخت آزمون های استاندارد و تسهيل فرآيند آزمون سازي طراحي و پياده سازي گرديده است
مدارک مورد نیاز:
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور