خدمت 18081835103

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: ارائه خدمات پرداخت اینترنتی آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835103
نوع خدمت:
شرح خدمت: ارائه خدمات فروش اينترنتي براي آزمون هاي علمي، رقابتي، استخدامي و حرفه اي براي مراكز و موسسات آموزش عالي، دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي
مدارک مورد نیاز:
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور