خدمت 18081835102

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835102
نوع خدمت:
شرح خدمت: ارائه خدمات ثبت نامی به کلیه داوطلبان آزمون های علمی، رقابتی، استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و یاثبت نام داوطلبان گزینش های مختلف با آزمون و بدون آزمون و تعیین صلاحیت علمی با شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوطه
مدارک مورد نیاز: تکميل فرم ها و ارسال مدارک به صورت الکترونيکی
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت 10 دقیقه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور