خدمت 18081835101

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: تدوین و ارائه دفترچه های آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835101
نوع خدمت:
شرح خدمت: توليد دفترچه هاي مختلف (ضوابط ، رشته محل ها ، شیوه نامه ها و ...) آزمونهاي علمي، رقابتي، استخدامي و حرفه اي براي مراكز و موسسات آموزش عالي، دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي
مدارک مورد نیاز: کارت شرکت در آزمون
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور