خدمت 18081835100

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: برگزاری آزمون های علمی،رقابتی،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی شناسه خدمت: 18081835100
نوع خدمت:
شرح خدمت: برگزاری آزمون های علمی، رقابتی، استخدامی و حرفه ای شامل : سراسری/کارشناسی ارشد/کاردانی به کارشناسی/کاردانی فنی و حرفه ای/جامع علمی کاربردی در مقاطع مختلف /دكترای تخصصی/پیام نور در مقاطع مختلف/استعدادهای درخشان/استخدامی متمركز دستگاه اجرایی/ تعیین صلاحیت های حرفه ای
مدارک مورد نیاز: کارت شرکت در آزمون
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت برای آزمون های تستی 1 روز و برای آزمون های عملی حداکثر 3 روز
ساعات ارائه خدمت طبق ساعات تعیین شده برای آزمون
تعداد بار مراجعه حضوری یک تا چند جلسه حسب نوع آزمون
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور