خدمت 18041841103

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: صدور گواهی سهمیه قبولی مربی در مقطع دکتری شناسه خدمت: 18041841103
نوع خدمت:
شرح خدمت: بررسی و تایید سهمیه قبولی مربی در مقطع دکتری
مدارک مورد نیاز: دریافت درخواست از طرف پذیرفته شده آزمون دکتری
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت حداكثر 2 روز كاري
ساعات ارائه خدمت ساعت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری 1 بار
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور