خدمت 18041841102

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: صدور گواهی کسب حدنصاب نمره آزمون جامع دارندگان مدرک معادل شناسه خدمت: 18041841102
نوع خدمت:
شرح خدمت: بررسي درخواست داوطلبان و صدور گواهي
مدارک مورد نیاز: درخواست متقاضی
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت بین 30 دقیقه تا 3 ساعت (در صورت مراجعه حضوري و در صورت مكاتبه‌اي حداكثر 2 روز كاري )
ساعات ارائه خدمت ساعت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری -
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور