خدمت 18041840000

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شناسه خدمت: 18041840000
نوع خدمت:
شرح خدمت: با توجه به اهمیت ارزیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی کشور و تاکید بر آن در اسناد بالادستی و حسب ابلاغیه های وزرای وقت علوم،تحقیقات و فناوری،ماموریت مهم سازمان سنجش آموزش کشور در این حوزه،از سال 1379 مجددا احیا شده است. در این راستا آموزش و مشاوره جهت راهبری اجرای فعالیت های ارزیابی کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط این سازمان انجام می شود.
مدارک مورد نیاز: درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت در خصوص برگزاری کارگاه 1 روز و در خصوص مشاوره و راهبری انجام ارزیابی 3 روز
ساعات ارائه خدمت ساعت اداری
تعداد بار مراجعه حضوری -
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور