تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان متقاضي شرکت در آزمونهاي سازمان سنجش اموزش کشور در سال 1398 ابلاغ شد

1397/10/08

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور