تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان متقاضي شرکت در آزمونهاي سازمان سنجش اموزش کشور در سال 1396 ابلاغ شد

1395/10/28

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور