اطلاعيه وزارت نیرو درخصوص اعلام نتایج معرفی شدگان (دو برابر ظرفیت پذیرش) آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق، آب و فاضلاب شهري و مديريت توليد برق (نيروگاه) سال 1397 و نحوه ارائه مدارک این داوطلبان برای سیر سایر مراحل استخدام

1397/11/24

 بدین وسیله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون مذکور مي‌رساند باتوجه به خاتمه فرآیند بررسی مدارک معرفی شدگان به تعداد چند برابر ظرفیت و استخراج لیست واجدین شرایط به تعداد دو برابر ظرفیت، كه پس از بررسی مدارک در لیست مذکور (دو برابر ظرفیت) قرار گرفته‌اند اسامی آنان در سایت سازمان سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org درج گردیده است.

این داوطلبان لازم است مدارک مورد نیاز برای مصاحبه شامل مدارک تحصیلی، پایان نامه، گواهی مربوط به ارائه مقالات و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها، گواهینامه های مرتبط با دوره های آموزشی، زبان انگلیسی، کارآموزی یا کارورزی مرتبط با صنعت آب و برق، تجربه کاری در زمینه رشته تحصیلی یا همکاری در پروژه های اجرایی و همچنین گواهی و سوابق بیمه، مدارک مربوط به بومی بودن، گواهی مربوط به سهمیه‌ها (25%، 5%، 3% و جدول شماره یک مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون)، کارت نظام وظیفه (برای آقایان) و ... را آماده نمایند و براساس زمان بندی مصاحبه که از سوی شرکت متقاضی استخدام متعاقباً اعلام خواهد شد به شرکت مربوطه ارائه نمایند. لازم به ذکر است نتایج شغل محل های مندرج در جدول ذیل پس از بررسی نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

فهرست شغل محل های آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق، آب و فاضلاب شهري و مديريت توليد برق (نيروگاه) سال 1397 كه نتايج آنها پس از بررسی نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد

 

 

کد شغل محل

 

سهميه

 

نام شرکت

 

نام رشته شغلی

 

محل خدمت

10001

آزاد

اب وفاضلاب استان اذربايجان شرقي 

كارشناس ازمايشگاه شيمي شركتهاي وابسته

اذربايجان شرقي -مراغه -

10003

آزاد

اب وفاضلاب استان اذربايجان شرقي 

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

اذربايجان شرقي -تبريز-

10011

آزاد

اب وفاضلاب استان اذربايجان شرقي 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

اذربايجان شرقي -شبستر-

10017

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اذربايجان شرقي 

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

اذربايجان شرقي -تبريز-

10024

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10025

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان   

كارشناس اموزش شركتهاي وابسته 

اصفهان -اصفهان -

10026

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس انباروتداركات شركتهاي وابسته 

اصفهان -اصفهان -

10027

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس ايمني وحفاظت كارشركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10029

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس بررسي هاي اقتصادي شركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10030

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

اصفهان -اصفهان -

10031

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس بهداشت وكنترل كيفي اب وفاضلاب شركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10034

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس بهداشت وكنترل كيفي اب وفاضلاب شركتهاي وابسته

اصفهان -دولت اباد

10036

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس روابطعمومي شركتهاي وابسته 

اصفهان -اصفهان -

10037

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس مالي شركتهاي وابسته 

اصفهان -اصفهان -

10043

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس منابع اب شركتهاي وابسته 

اصفهان -اصفهان -

10047

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10047

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10049

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شركتهاي وابسته

اصفهان -تيران وكرون -

10056

آزاد

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شركتهاي وابسته

اصفهان -نجف اباد-

10064

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اصفهان

كارشناس سخت افزارشركتهاي وابسته

اصفهان -اصفهان -

10070

ایثارگر

اب وفاضلاب استان اصفهان

مهندس عمران شركتهاي وابسته

اصفهان -شهرضا

10081

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس اداري شركتهاي وابسته

البرز-كرج -

10082

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس امورحراست شركتهاي وابسته 

البرز-كرج -

10084

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

البرز-كمالشهر-

10086

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

البرز-محمدشهر-

10090

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس بررسي هاي اقتصادي شركتهاي وابسته

البرز-كرج -

10094

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس مالي شركتهاي وابسته 

البرز-ساوجبلاغ -

10097

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

كارشناس نرم افزارشركتهاي وابسته 

البرز-كرج -

10099

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شركتهاي وابسته

البرز-رجايي شهر

10100

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شركتهاي وابسته

البرز-كرج -

10100

ایثارگر

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شركتهاي وابسته

البرز-كرج -

10101

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شركتهاي وابسته

البرز-محمدشهر-

10102

آزاد

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس عمران شركتهاي وابسته

البرز-مهرشهر

10117

ایثارگر

اب وفاضلاب استان البرز

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

البرز-فرديس

10119

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

بوشهر-گناوه -

10123

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

كارشناس حقوقي شركتهاي وابسته

بوشهر-بوشهر-

10126

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

مهندس عمران شركتهاي وابسته

بوشهر-بوشهر-

10127

آزاد

اب وفاضلاب استان بوشهر

مهندس عمران شركتهاي وابسته

بوشهر-عسلويه

10130

ایثارگر

اب وفاضلاب استان بوشهر

كارشناس نرم افزارشركتهاي وابسته 

بوشهر-بوشهر-

10135

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس /جي اي اس /شركتهاي وابسته

تهران -منطقه چهارتهران

10136

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس /جي اي اس /شركتهاي وابسته

تهران -منطقه شش تهران -

10146

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس ازمايشگاه شيمي شركتهاي وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

10149

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس ازمايشگاه ميكروبيولوژي شركتهاي وابسته

تهران -منطقه پنج تهران -

10155

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس ايمني وحفاظت كارشركتهاي وابسته

تهران -تهران -

10159

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

تهران -تهران -فاضلاب تهران

10161

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

تهران -منطقه چهارتهران

10163

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

تهران -منطقه يك تهران -

10166

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس حقوقي شركتهاي وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

10172

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس مالي شركتهاي وابسته 

تهران -تهران -

10174

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس نرم افزارشركتهاي وابسته 

تهران -تهران -

10183

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

10190

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس برق -مخابرات شركتهاي وابسته 

تهران -منطقه شش تهران -

10192

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -تهران -

10194

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

10195

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -رودهن -

10197

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -منطقه پنج تهران -

10199

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -منطقه چهارتهران

10200

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -منطقه دوتهران

10201

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

تهران -منطقه شش تهران -

10205

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

تهران -تهران -

10207

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

تهران -تهران -فاضلاب تهران

10208

آزاد

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

تهران -رودهن -   

10216

ایثارگر

اب وفاضلاب استان تهران 

كارشناس اداري شركتهاي وابسته

تهران -اسلامشهر-

10228

ایثارگر

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس برق -الكترونيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته 

تهران -منطقه شش تهران -

10232

ایثارگر

اب وفاضلاب استان تهران 

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

تهران -منطقه شش تهران -

10265

ایثارگر

اب وفاضلاب استان چهارمحال وبختياري

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

چهارمحال وبختياري -شهركرد-

10277

آزاد

اب وفاضلاب استان خراسان رضوي

مهندس عمران شركتهاي وابسته

خراسان رضوي -تربت جام -

10282

ایثارگر

اب وفاضلاب استان خراسان رضوي

مهندس عمران شركتهاي وابسته

خراسان رضوي -خواف

10286

آزاد

اب وفاضلاب استان خوزستان 

كارشناس امارشركتهاي وابسته 

خوزستان -انديمشك

10288

آزاد

اب وفاضلاب استان خوزستان 

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

خوزستان -شادگان

10291

آزاد

اب وفاضلاب استان خوزستان 

مهندس برق -قدرت /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

خوزستان -ابادان

10310

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس 

كارشناس بيمه شركتهاي وابسته 

فارس -شيراز-

10313

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس 

كارشناس حقوقي شركتهاي وابسته

فارس -مرودشت -

10318

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس 

كارشناس مالي شركتهاي وابسته 

فارس -خنج -

10323

آزاد

اب وفاضلاب استان فارس 

كارشناس نرم افزارشركتهاي وابسته 

فارس -شيراز-   

10347

آزاد

اب وفاضلاب استان كردستان 

كارشناس ازمايشگاه شيمي شركتهاي وابسته

كردستان -بانه

10349

آزاد

اب وفاضلاب استان كردستان 

كارشناس مالي شركتهاي وابسته 

كردستان -سنندج -

10351

آزاد

اب وفاضلاب استان كردستان 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

كردستان -دهگلان -

10353

ایثارگر

اب وفاضلاب استان كردستان 

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

كردستان -سنندج -

10365

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمان 

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

كرمان -كرمان -

10366

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمان 

كارشناس بيمه شركتهاي وابسته 

كرمان -كرمان -

10393

ایثارگر

اب وفاضلاب استان كرمان 

كارشناس مالي شركتهاي وابسته 

كرمان -فارياب -

10398

ایثارگر

اب وفاضلاب استان كرمان 

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

كرمان -ارزوئيه -

10403

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

كرمانشاه -كرمانشاه -

10404

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

كارشناس برنامه ريزي شركتهاي وابسته 

كرمانشاه -كرمانشاه -

10412

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

كارشناس نرم افزارشركتهاي وابسته 

كرمانشاه -كرمانشاه -

10416

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

مهندس عمران شركتهاي وابسته

كرمانشاه -روانسر-

10417

آزاد

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

مهندس عمران شركتهاي وابسته

كرمانشاه -سنقر-

10423

ایثارگر

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

كارشناس ازمايشگاه ميكروبيولوژي شركتهاي وابسته

كرمانشاه -كرمانشاه -

10428

ایثارگر

اب وفاضلاب استان كرمانشاه

مهندس عمران شركتهاي وابسته

كرمانشاه -سرپل ذهاب

10435

آزاد

اب وفاضلاب استان گيلان

كارشناس /جي اي اس /شركتهاي وابسته

گيلان -رشت -

10441

ایثارگر

اب وفاضلاب استان گيلان

كارشناس روابطعمومي شركتهاي وابسته 

گيلان -رشت -

10443

ایثارگر

اب وفاضلاب استان گيلان

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

گيلان -رشت -

10444

آزاد

اب وفاضلاب استان لرستان

كارشناس /جي اي اس /شركتهاي وابسته

لرستان -خرم اباد

10458

ایثارگر

اب وفاضلاب استان لرستان

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

لرستان -خرم اباد

10462

ایثارگر

اب وفاضلاب استان لرستان

مهندس عمران شركتهاي وابسته

لرستان -خرم اباد

10464

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران

كارشناس اداري شركتهاي وابسته

مازندران -ساري -

10465

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

كارشناس ايمني وحفاظت كارشركتهاي وابسته

مازندران -ساري -

10469

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران   

كارشناس حقوقي شركتهاي وابسته

مازندران -ساري -

10479

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس عمران شركتهاي وابسته

مازندران -بابل -

10485

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس عمران شركتهاي وابسته

مازندران -محموداباد

10486

آزاد

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

مازندران -چالوس -

10494

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران   

مهندس برق -الكترونيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته 

مازندران -ساري -

10498

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مازندران

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

مازندران -تنكابن -

10501

آزاد

اب وفاضلاب استان مركزي 

كارشناس امورحراست شركتهاي وابسته 

مركزي -اراك -

10507

ایثارگر

اب وفاضلاب استان مركزي 

كارشناس نرم افزارشركتهاي وابسته 

مركزي -اراك -

10516

آزاد

اب وفاضلاب استان مشهد 

كارشناس اداري شركتهاي وابسته

خراسان رضوي -مشهد-

10521

آزاد

اب وفاضلاب استان مشهد 

مهندس ساختمان /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

خراسان رضوي -مشهد-

10522

آزاد

اب وفاضلاب استان مشهد 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

خراسان رضوي -مشهد-

10527

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان 

كارشناس /جي اي اس /شركتهاي وابسته

هرمزگان -بندرعباس -

10532

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان 

كارشناس روابطعمومي شركتهاي وابسته 

هرمزگان -بندرعباس -

10535

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

هرمزگان -بستك -

10537

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

هرمزگان -بندرعباس -

10540

آزاد

اب وفاضلاب استان هرمزگان 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

هرمزگان -جاسك -

10541

ایثارگر

اب وفاضلاب استان هرمزگان 

كارشناس ازمايشگاه شيمي شركتهاي وابسته

هرمزگان -بندرعباس -

10550

آزاد

اب وفاضلاب استان همدان 

كارشناس ازمايشگاه ميكروبيولوژي شركتهاي وابسته

همدان -همدان -

10561

آزاد

اب وفاضلاب استان همدان 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

همدان -همدان -

10571

آزاد

اب وفاضلاب استان يزد

كارشناس ازمايشگاه شيمي شركتهاي وابسته

يزد-يزد-

10574

آزاد

اب وفاضلاب استان يزد

كارشناس بيمه شركتهاي وابسته 

يزد-يزد-

10575

آزاد

اب وفاضلاب استان يزد

كارشناس حقوقي شركتهاي وابسته

يزد-يزد-

10576

آزاد

اب وفاضلاب استان يزد

مهندس عمران شركتهاي وابسته

يزد-اردكان

10582

آزاد

اب وفاضلاب استان يزد

مهندس مكانيك /اب وفاضلاب /شركتهاي وابسته

يزد-بافق

10591

آزاد

اب وفاضلاب اهواز 

مهندس عمران شركتهاي وابسته

خوزستان -اهواز-

10595

آزاد

اب وفاضلاب كاشان

كارشناس امورمشتركين شركتهاي وابسته

اصفهان -كاشان

10635

آزاد

توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي

تكنسين برق /توزيع /شركتهاي وابسته 

استان خراسان جنوبي

10652

آزاد

توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي 

كمك كارشناس مالي واداري شركتهاي وابسته 

خراسان رضوي -داورزن -

10666

آزاد

توزيع نيروي برق استان خوزستان

تكنسين برق /توزيع /شركتهاي وابسته 

خوزستان -بندرامام خميني -

10676

ایثارگر

توزيع نيروي برق استان خوزستان

كارشناس اداري شركتهاي وابسته

خوزستان -ابادان

11023

آزاد

مديريت توليدبرق سيستان وبلوچستان /نيروگاههاي ايرانشهروبمپور/

تكنسين برق /توليد/شركتهاي وابسته 

سيستان وبلوچستان -ايرانشهر

  

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور