اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1398 براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ، 18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30 اعلام گرديده است

1398/07/21

پيرو اطلاعيه مورخ 98/06/31 اين سازمان درخصوص آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 كه جهت انجام مراحل مصاحبه و گزينش رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها به كدهاي 11 (دانشگاه فرهنگيان )، 12 (شاهد)، 14 ( علوم قضايي)، 15 (مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (غيرانتفاعي رفاه)، 19(دانشگاه تهران)، 20 (بورسيه سپاه ) ، 21 ( شهيد مطهري) 22 (بورسيه وزارت دفاع) ، 23 (صداو سيما)، 24 (غيرانتفاعي امام رضا «ع»)، 25 (بورسيه ارتش) ،26 (بورسيه نيروي انتظامي)، 29( رشته كارداني فوريت پزشكي) و 30 ( تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه) در آزمون سراسري معرفي شده‌اند، بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند با توجه به نتيجه مراحل مصاحبه و يا صلاحيت‌هاي عمومي افراد از سوي موسسات و يا هيأتهاي مركزي گزينش ذيربط، اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي ‌رشته‌هاي مختلف تحصيلي فوق الذكر بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرارگرفته است. لذا قبول‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارك لازم براي ثبت‌نام در روز چهار‌شنبه مورخ 98/07/24 به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. عدم مراجعه بموقع براي ثبت‌نام به منزله انصراف از قبولي رشته ‌اعلام شده خواهد بود. 

بديهي است آن دسته از داوطلباني كه در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش رشته‌هاي فوق قرار گرفته بودند و مشخصات آنها در حال حاضر در فهرست پذيرفته‌شدگان موجود نمي‌باشد، به منزله عدم تاييد آنها از سوي موسسات و يا ارگانهاي فوق بوده و در صورت داشتن اعتراض مي‌توانند موضوع را از موسسات و يا ارگانهاي محل معرفي پيگيري نمايند. 

تذكرات مهم:

1- در كدرشته هاي دانشگاههاي كد 19 (دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 20 (بورسيه سپاه)، 23 (بورسيه نيروي انتظامي)، 30 (تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم) و كد 29 رشته فوريت پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تربت حيدريه، تهران و زاهدان به دليل عدم ارسال نتيجه مصاحبه افراد از سوي موسسات ذيربط تا اين مقطع، افرادي به عنوان پذيرفته شده نهايي اعلام نشده است. لذا داوطلبان در صورت هرگونه سوال از موسسه ذيربط پيگيري نمايند.

2- داوطلباني كه علاوه بر كد‌هاي اعلام شده در اين اطلاعيه داراي كد قبولي قبلي نيز بوده‌اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي جديد ثبت نام و ادامه تحصيل نمايند. لازم به توضيح است كه اين افراد براي ثبت نام در رشته قبولي جديد نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

3- با توجه به تاييد نتايج مصاحبه و گزينش تعداد 93 نفر از داوطلبان از سوي وزارت آموزش و پرورش براي رشته‌هاي پرديس دانشگاه فرهنگيان (81 نفر)، دانشگاه شهيد مطهري (9 نفر) و وزارت دفاع (3 نفر) در مرحله تجديدنظر، اسامي پذيرفته‌شدگان اين داوطلبان نيز به همراه نتايج فوق در اين مرحله اعلام مي‌گردد.

4- كليه پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره روزانه اين اطلاعيه، خواه در رشته قبولي خود ثبت نام نمايند و يا ننمايند حتي با دادن انصراف قطعي از تحصيل، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1399 براي انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره روزانه نمي باشند.

 

 برای مشاهده اسامی کلیک نمایید

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور