اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درخصوص معرفي داوطلبان بومي شهرستانهاي فسا، ني ريز از استان فارس و داوطلبان بومي شهرستان لنجان از استان اصفهان به عنوان معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان درآزمون سراسري سال 1398

1398/06/10

پيرو اطلاعيه مورخ 98/06/04 درخصوص معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1398، بدين وسيله ضمن عذرخواهي از داوطلبان بومي شهرستانهاي فسا و ني ريز در استان فارس و داوطلبان بومي شهرستان لنجان در استان اصفهان كه در زمان معرفي افراد، به دليل عدم اعمال كد شهرستانهاي ذيربط، در رديف معرفي شدگان دانشگاه فرهنگيان قرار نگرفته اند، لذا از كليه داوطلباني كه اسامي آنان به شرح ذيل به عنوان داوطلبان واجد شرايط رشته هاي تحصيلي ذيربط اعلام گرديده، دعوت مي نمايد با مراجعه به سايت مركز مجري مصاحبه و يا اداره كل آموزش و پرورش استان بومي مندرج در اطلاعيه مورخ 98/06/04 كه در سايت اين سازمان قراردارد، از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شده و براي انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش به محلهاي ذيربط مراجعه نمايند.

برای مشاهده اسامی معرفی شدگان شهرستان های فسا و نی ریز در استان فارس کلیک نمایید

برای مشاهده اسامی معرفی شدگان شهرستان  لنجان در استان اصفهان کلیک نمایید

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور