اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (سري دوم) درباره اعلام رشته‌ محل‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 و تمديد مهلت انتخاب رشته

1398/05/24

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 در تاريخ 98/05/17 و اطلاعيه مورخ 98/05/20 ضمن اعلام اصلاحات جديد ذيل، در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون مذكور مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/05/24) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز ‌شنبه مورخ 98/05/26 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، بخش پيوستها (حاوي شرايط و ضوابط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي)، اطلاعيه مورخ 98/05/20 و مندرجات اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لازم به تاكيد است با توجه به فشردگي زماني در ساير فرآيندهاي آزمون فوق، مهلت اعلام شده به هيچ وجه قابل تمديد مجدد نمي‌باشد لذا ضرورت دارد داوطلبان در زمان تعيين شده نسبت به انتخاب رشته و يا ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

دریافت فایل سري دوم  اصلاحات و جداول دفترچه انتخاب رشته با آزمون سراسري 98  فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور