قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ازمون سراسري 96

1396/05/15

 قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسري 96

ويژه‌نامه «راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 96»
 
حاوي مطالبي چون:
شيوه‌هاي پذيرش دانشجو 
مراحل انتخاب رشتة اينترنتي
انتخاب رشتة مجازي 
وضعیت پذيرش در گروه‌ها
آشنايي با محتواي كارنامه
روش نمره كل سازي 
بومی‌پذیری در آزمون سراسري سال 1396
توصيه¬هاي حفاظتي و امنيتي به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
از روز دوشنبه، 96/5/16 به همراه هفته‌نامه پيك‌سنجش از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع خواهد شد.
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور