دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیر دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی ( آبان 93)

1393/08/10

 

 

فصل
عـنوان
 
صفحه

فصل اول

(ثبت‌نام)
مقدمه و نکات مهم
 
 
 
 
  
2-1
تعاريف‌
3-2
شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان
3
سهميه‌ها
5-3
مراحل پذيرش
5
تکالیف، مدارك لازم و مراحل ثبت‌نام و انتخاب رشته اینترنتی 
9-5
توصيه‌ها و تذكرات مهم
9
جدول ‌استان‌، شهرستان‌، بخش‌ و كد بخش‌ (جدول شماره 1)
25-10
جدول نام‌ و كد محل‌ كشورهاي خارجي (جدول شماره 2)
25
جدول‌ گروه‌بندي ‌ديپلم‌ها (جدول شماره 3)
25

فصل دوم

(انتخاب رشته)
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو
 
26
گزينش دانشجو
 
27-26
انتخاب رشته
 
28-27
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
85-29
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي
123-86
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني
178-124
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هــــنر
181-179
جداول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي
186-182

فصل سوم

(پيوست‌ها)
1- مقررات وظیفه عمومی
 
 
 
 
 
187-219
2- شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجي
3- جداول حداقل كارآيي اعضا در گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه
4- شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور، جدول شهريه و جدول شهرستان‌هاي تحت پوشش مركز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه پيام نور
5- شرايط و ضوابط دوره غيرانتفاعي، جداول شهريه و ضوابط اختصاصي، آدرس، تلفن و نشاني اينترنتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
6- فرم گواهي ‌مربوط به‌ عنوان‌ رشته‌ تحصيلي‌ دو سال‌ آخر دوره‌ دبيرستان‌ يا هنرستان‌ و سال‌ اخذ مدرك‌ پيش‌دانشگاهي‌ (فرم شماره 1)
7- فرم انصراف براي دانشجويان شاغل به تحصيل (فرم شماره 2)
8- فرم پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام و انتخاب رشته اينترنتي
 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور