مطلب ویژه

رييس جمهور اختصاص سهميه داوطلبان کنکور مناطقي که دچار بلاياي طبيعي شده‌اند را به سازمان سنجش اموزش کشور ابلاغ کرد

به داوطلبان ازمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مراکز اموزش عالي کشور در شهرها يا بخش هايي که دچار بلاياي طبيعي اعم از زلزله، سيل يا اتشفشان همراه با خسارت مستقيم جاني و مالي شده اند، ظرفيتي به ميزان حداکثر....