مطلب ویژه

سامانه ارسال درخواست الکترونيک سازمان سنجش اموزش کشور جايگزيني مطمين براي مراجعات حضوري و مکاتبات فيزيکي در شرايط اوج بيماري کرونا نسخه بروز شده مورخ 1399/08/05

چگونه بدون مراجعه به سازمان سنجش اموزش کشور و يا ارسال مکاتبات از طريق دفاتر پيشخوان و يا پستي درخواستهاي خود را ارسال کنيم؟