مطلب ویژه

پيام تسليت

مقام معظم رهبري :حادثه­ ي دردناک اتش­ سوزي و فروريختگي ساختمان در مرکز شهر مايه­ اندوه و تأسف و نگراني عميق اينجانب است...