مطلب ویژه

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه ازاد اسلامي

عطف به بيانيه مورخ 96/4/7 سرپرست محترم دانشگاه ازاد اسلامي و خبر منتشره در رسانه ها مبني بر تأييد 2501 رشته محل دانشگاه ازاد اسلامي پيرو جلسه با رييس سازمان سنجش اموزش کشور به اطلاع داوطلبان گرامي مي رساند...