مطلب ویژه

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص تأثير سوابق تحصيلي، انتخاب نظام اموزشي و منابع ازمون سراسري سال 1399

به اطلاع داوطلبان ازمون سراسري سال 1399 در رشته محل­هاي با ازمون مي­رساند؛ با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذيرش، نحوه و ميزان تأثير سوابق تحصيلي و انتخاب نظام اموزشي براي شرکت در ازمون و همچنين فهرست کتب و منابع اين ازمون به شرح ذيل مي­باشد...