مطلب ویژه

روابط عمومي وزارت علوم اعلام کرد : پذيرش دانشجو در موسسات غيرانتفاعي در مقاطع تحصيلات تکميلي صرفا از طريق سازمان سنجش صورت مي گيرد

اخيرا در رسانه ها شبهاتي در خصوص وجود تبعيض بين دانشگاه ازاد اسلامي و ساير موسسات اموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي زير مجموعه وزارت علوم مطرح شده که به منظورتنوير افکارعمومي توضيحات زير اعلام مي شود...

جدول برنامه زماني ازمونهاي سال 1396 سازمان

جدول برنامه زماني ازمونهاي سال 1396 سازمان