مطلب ویژه

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/08/14 در رابطه با ازمون سراسري سال‌ 1398 و بعد از ان

بدين‌وسيله به اطلاع تمامي داوطلبان ازمون سراسري مي‌رساند، مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/08/14 درخصوص ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي و نحوه پذيرش به شرح ذيل است:

جدول ثبت نام و برگزاري ازمونهاي سراسري سال 1398

جدول برنامه زماني ازمونهاي سال 1398 سازمان سنجش اموزش کشور