مطلب ویژه

ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال 1399

به اطلاع داوطلبان ازمون سراسري سال 1399 در رشته محل هاي با ازمون مي رساند،

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص برنامه زماني ازمونهاي ورودي دانشگاهها و موسسات اموزش عالي در سال 1399

به منظور مساعدت و همراهي با داوطلبان عزيز، و همچنين براساس جلسه مورخ 14/2/99 ستاد ملي مديريت بيماري کرونا، تاريخ برگزاري ازمونهاي سراسري سال 1399...

ثبت و پيگيري درخواست داوطلبان به روش الکترونيکي

باتوجه به عدم پذيرش حضوري داوطلبان به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و در جهت تسريع در بررسي و ثبت درخواستها به صورت الکترونيکي